BUDŻET na 2022 rok

>>> BUDŻET na 2022 rok >>>

Uchwała Nr XXVI/200/21 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osie na rok 2022

Uchwała Nr 16/Kd/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osie na lata 2022-2026.

Uchwała Nr 14/D/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego
w uchwale budżetowej Gminy Osie na 2022 r.

 

Uchwała Nr 12/P/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Osie na  2022 r.

Uchwała Nr 12/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2021 r.  w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osie na lata 2022-2026.

Uchwała Nr 12/Dpr/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Osie na 2022 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uchwała Nr 19/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osie na lata 2020-2025 (125kB) pdf

Uchwała Nr 14/D/2020 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Osie na 2020 r. (95kB) pdf

Budżet na 2020 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Osie. (95kB) pdf

Ostatnia aktualizacja
05/12/2022
Liczba wyświetleń

70

Autor
porozynskil