Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe kierowników:

Kowalski Andrzej Mirosław
GOK w OSIU - DYREKTOR

Mechlińska Ewa
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w OSIU - DYREKTOR

Kuzimski Krzysztof Jan
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY - KIEROWNIK

Chabowska Gabriela
SP w WIERZCHACH - DYREKTOR

 

Krupa Krystyna
UG OSIE - KIEROWNIK USC

 

Czuryło Maciej
GMINNA PRZYCHODNIA w OSIU

Kater Aleksandra Joanna
SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU - DYREKTOR

Kater Aleksandra Joanna
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEZINACH - DYREKTOR

Wiśniewska Anna Maria
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w OSIU - KIEROWNIK

 

 

Ostatnia aktualizacja
17/09/2021
Autor
e-jankowska