Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe kierowników:

Wiśniewski Bogusław Albin
SP w BRZEZINACH - DYREKTOR

Kowalski Andrzej Mirosław
GOK w OSIU - DYREKTOR

Mechlińska Ewa
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w OSIU - DYREKTOR

Kuzimski Krzysztof Jan
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY - KIEROWNIK
W 2003 ROKU NIE BYŁO STANOWISKA

Chabowska Gabriela
SP w WIERZCHACH - DYREKTOR

Felczykowska Mirosława Maria
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w OSIU - KIEROWNIK

Krupa Krystyna
UG OSIE - KIEROWNIK USC

Czuryło Maciej
GMINNA PRZYCHODNIA w OSIU

Kater Aleksandra Joanna
SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU - DYREKTOR

Kater Aleksandra Joanna
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEZINACH - DYREKTOR

Manikowski Adam Henryk
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEZINACH - DYREKTOR

Wiśniewska Anna Maria
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w OSIU - KIEROWNIK

 

Ostatnia aktualizacja
02/07/2021
Autor
e-jankowska