Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE Nr  2/18 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 12 grudnia  2018 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Osie

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,  1000, 1349 i 1432) zarządza się, co następuje:

 

 

Ostatnia aktualizacja
02/07/2021
Autor
e-jankowska