Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. księgowości i rozliczania opłat za odpady komunalne w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. księgowości i rozliczania opłat za odpady komunalne                                                              w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6

W wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w BIP w dniu 29.11.2022 r. spełniają następujące osoby:

  1. Joanna Ratkowska zam. Drzycim
  2. Kinga Trepkowska zam. Drzycim
  3. Monika Mindykowska zam. Drzycim
  4. Karolina Bielska zam.  Polski Konopat

Oferty złożone przez pozostałe osoby nie spełniały wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Osie, dnia 12.12.2022 r.                                                          

    Przewodnicząca

Komisji ds. naboru

                  (-)   Beata JagłaOstatnia aktualizacja
13/12/2022
Liczba wyświetleń

11

Autor
porozynskil