Załatw sprawę

Wnioski do pobrania

URZĄD STANU CYWILNEGO / EWIDENCJA LUDNOŚCI /pokój nr 1

OŚWIATA /pokój nr 5

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA /pokój nr 6

PODATKI I OPŁATY LOKALNE /Pokój nr 12

Podatek od nieruchomości:

Formularze Informacji dla osób fizycznych:

Formularze Informacji dla osób prawnych:

Podatek rolny:

Formularze Informacji dla osób fizycznych:

Formularze Informacji dla osób prawnych:

Podatek leśny:

Formularze Informacji dla osób fizycznych:

Formularze Informacji dla osób prawnych:

Podatek od środków transportowych:

Opłata od posiadania psów:

Opłata miejscowa:

ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, BUDOWNICTWO, GOSPODARKA KOMUNALNA /Pokój nr 13

Ostatnia aktualizacja
07/10/2021
Autor
admin