Dane statystyczne

Zestawienie o liczbie mieszkańców Gminy Osie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
GMINA OSIE 5451 115 152
Nazwa gminy liczba mieszkańców stałych liczba mieszkańców czasowych cudzoziemcy
Lp. Nazwa jednostki podziału terytorialnego gminy liczba mieszkańców stałych liczba mieszkańców czasowych liczba cudzoziemców czasowych
1. Sołectwo Brzeziny 327 3 0
a) wieś Brzeziny 284 3 0
b) osada Grabowa Buchta 43 0 0
2. Sołectwo Jaszcz 226 4 0
a) wieś Jaszcz 157 4 0
b) osada Kwiatki 7 0 0
c) osada leśna Kwiatki 4 0 0
d) kolonia Nowy Jaszcz 58 0 0
3. Sołectwo Łążek 402 4 6
a) wieś Łążek 360 4 6
b) osada leśna Sarnia Góra 12 0 0
c) osada leśna Zazdrość 3 0 0
d) osada leśna Szarłata 27 0 0
4. Sołectwo Miedzno 327 6 0
a) wieś Miedzno 327 6 0
5. Sołectwo Osie 2820 54 129
a) wieś Osie 2770 52 128
b) osada Grzybek 5 0 0
c) osada leśna Orli Dwór 3 0 0
d) przysiółek Starnie 26 2 1
e) przysiółek Oski Piec 16 0 0
6. Sołectwo Pruskie 169 3 0
a) wieś Pruskie 155 3 0
b) osada leśna Smolarnia 6 0 0
c) osada leśna Ryszka 3 0 0
d) osada leśna Zacisze 5 0 0
7. Sołectwo Radańska 190 14 3
a) wieś Radańska 187 14 3
b) przysiółek Nowa Rzeka 3 0 0
8. Sołectwo Stara Rzeka 72 0 0
a) wieś Stara Rzeka 57 0 0
b) osada leśna Stara Rzeka 5 0 0
c) osada leśna Dębowiec 4 0 0
d) osada leśna Pohulanka 6 0 0
9. Sołectwo Tleń 275 23 14
a) wieś Tleń 271 23 14
b) osada leśna Czarna Woda 4 0 0
c) osada leśna Wygoda 0 0 0
10. Sołectwo Wałkowiska 418 2 0
a) wieś Wałkowiska 221 1 0
b) wieś Żur 194 1 0
c) osada leśna Zajęczy Kąt 0 0 0
d) przysiółek Wydry 3 0 0
11. Sołectwo Wierzchy 225 2 0
a) wieś Wierzchy 225 2 0
Razem: 5451 0 115 152
KOBIETY 2745 66 50
MĘŻCZYŹNI 2706 49 102
Obywatelstwo obce /pobyt stały/ 4 Obywatelstwo obce /pobyt czasowy/ 152
brytyjskie 1 gruzińskie 6
niemieckie 2 mołdawskie 57
francuskie 1 ukraińskie 83
holenderskie 0 kenijskie 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 algierskie 1
rosyjskie 2
słowackie 1
URODZENIA W 2020 ROKU 47 białoruskie 1
DZIEWCZYNKI 21
CHŁOPCY 26
ZGONY W 2020 ROKU 58
KOBIETY 22
MĘŻCZYŹNI 36
Ostatnia aktualizacja
01/07/2021
Autor
admin