Straż pożarna

Zarząd i jednostki OSP

KOMENDANT GMINNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ GMINY OSIE
Mirosław Nagórski
tel. 607-647-066
PROWADZENIE SPRAW OSP W URZĘDZIE GMINY OSIE
Joanna Troka
tel. 052 33-29-540 , 052 33-29-591 , 052 33-29-592
e-mail: sekretariat@osie.pl
CZŁONKOWIE ODDZIAŁU ZARZĄDU GMINNEGO OSP OSIE
1. PREZES Mieczysław Gawron
2. WICEPREZES Krzysztof Kessler
3. KOMENDANT GMINNY Mirosław Nagórski
4. SEKRETARZ Andrzej Czerwiński
5. SKARBNIK Feliks Skrzoska
6. CZŁONEK PREZYDIUM Krystian Lisewski
7. CZŁONEK Józef Sokołowski
8. CZŁONEK Zenon Chilewski
9. CZŁONEK Andrzej Isbaner
10. CZŁONEK Grzegorz Igliński
11. CZŁONEK Sebastian Pawlik
12. CZŁONEK Sebastian Konopacki
13. CZŁONEK Franciszek Grużalski
CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU GMINNEGO OSP
1. PRZEWODNICZĄCY Józef Weisbrołt
2. SEKRETARZ Marcin Bocian
3. CZŁONEK Andrzej Kędzierski
PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU GMINNEGO DO ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP
1. PREZES Mieczysław Gawron
2. WICEPREZES Krzysztof Kessler
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OSIU
Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Siedziba: ul. Rynek 2A, 86-150 Osie
Nr KRS: 0000312925
NIP: 559-16-53-617
REGON: 091579911
ZARZĄD
1. PREZES Mieczysław Gawron
2. WICEPREZES, NACZELNIK Krzysztof Kessler
3. WICEPREZES, Z-CA NACZELNIKA Józef Sokołowski
4. SEKRETARZ Łukasz Studziński
5. SKARBNIK Hanna Kędzierska
6. GOSPODARZ Michał Bogun
7. CZŁONEK Michał Kreja
8. CZŁONEK Marek Karwasz
9. CZŁONEK Maksymilian Pilarski
KOMISJA REWIZYJNA
1. PRZEWODNICZĄCY Agnieszka Ziółkowska
2. SEKRETARZ Karol Witek
3. CZŁONEK Marek Skrzoska
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁĄŻKU
Nr KRS: 0000308823
NIP: 559-16-53-623
REGON: 093038071
ZARZĄD
1. PREZES Stanisław Klawon
2. WICEPREZES Franciszek Grużalski
3. WICEPREZES Krzysztof Karpus
4. NACZELNIK Franciszek Grużalski
5. ZASTĘPCA NACZELNIKA Dariusz Fromholc
6. SEKRETARZ Krzysztof Karpus
7. SKARBNIK Michał Weisbrołt
8. KRONIKARZ Tomasz Kater
9. GOSPODARZ Stanisław Klawon
10. CZŁONEK Jerzy Spychalski
KOMISJA REWIZYJNA
1. PRZEWODNICZĄCY Leszek Drążkowski
2. SEKRETARZ Maciej Gliniecki
3. CZŁONEK Jacek Weisbrołt
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MIEDZNIE
Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Nr KRS: 0000310536
NIP: 559-16-59-608
REGON: 093038059
ZARZĄD
1. PREZES Andrzej Czerwiński
2. WICEPREZES, NACZELNIK Sebastian Konopacki
3. WICEPREZES Józef Weisbrołt
4. ZASTĘPCA NACZELNIKA Mirosław Nagórski
5. SEKRETARZ Agnieszka Ziółkowska
6. SKARBNIK Elżbieta Gibas
7. GOSPODARZ Arkadiusz Czerwiński
8. KRONIKARZ Adrian Żurawski
9. CZŁONEK Piotr Ziółkowski
KOMISJA REWIZYJNA
1. PRZEWODNICZĄCY Ewa Czerwińska
2. WICEPRZEWODNICZĄCA Katarzyna Konopacka
3. SEKRETARZ Hanna Kędzierska
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIERZCHACH
Nr KRS: 0000314873
NIP: 559-16-59-583
REGON: 093038088
ZARZĄD
1. PREZES Andrzej Isbaner
2. WICEPREZES, NACZELNIK Grzegorz Igliński
3. SKARBNIK Robert Pakmur
KOMISJA REWIZYJNA
1. PRZEWODNICZĄCY Bronisław Pakmur
2. WICEPRZEWODNICZĄCY Waldemar Prochowski
3. SEKRETARZ Roman Igliński
Ochotnicza Straż Pożarna Jednosta Ratownictwa Specjalistycznego w Osiu
Zarząd
1. Łukasz Świątek  Prezes Zarządu
2. Łukasz Sokołowksi Naczelnik OSP - Wiceprezes Zarządu
3. Michał Kołtonowski Skarbnik
4. Łukasz Mazurek Sekretarz
5. Marcin Szulc Zastępca Naczelnika OSP
6. Łukasz Kilichowski Gospodarz
7. Przemysław Sworowski Członek Zarządu
8. Włodzimierz Powierżka Członek Zarządu
Komisja rewizyjna
1. Katarzyna Kwiatkowska
2. Rafał Różyński
3. Marek Cendrowski

 

Ostatnia aktualizacja
07/10/2021
Autor
admin