Zarządzenie Nr 353/23 Wójta Gminy Osie z dnia 8 marca 2023 r.

Kategoria

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa centrum integracji społecznej i kulturalnej w sołectwie Wałkowiska”.

         Na podstawie art. 53 – 56 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r poz. 1710 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp zarządza się co następuje :

 

Ostatnia aktualizacja
08/03/2023
Autor
trokaj
Liczba wyświetleń

39