Kategoria

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa centrum integracji społecznej i kulturalnej w sołectwie Wałkowiska”.

         Na podstawie art. 53 – 56 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r poz. 1710 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp zarządza się co następuje :

 

Ostatnia aktualizacja
08/03/2023
Data opublikowania
08/03/2023
Autor
trokaj

Source URL: https://bip.osie.pl/aktualnosc/zarzadzenia/977-zarzadzenie-nr-35323-wojta-gminy-osie-z-dnia-8-marca-2023-r