Historia zmian dla POSTANOWIENIE Nr 30/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY 1 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Osie do stanu faktycznego

Wersja Operations
26/05/2023 - 13:16 przez porozynskil

Bieżąca wersja
26/05/2023 - 13:07 przez porozynskil

04/05/2023 - 14:28 przez porozynskil

04/05/2023 - 14:24 przez porozynskil

04/05/2023 - 14:24 przez porozynskil

04/05/2023 - 14:22 przez porozynskil

04/05/2023 - 08:58 przez porozynskil

04/05/2023 - 08:57 przez porozynskil

04/05/2023 - 08:54 przez porozynskil

04/05/2023 - 08:42 przez porozynskil

04/05/2023 - 08:40 przez porozynskil

04/05/2023 - 08:39 przez porozynskil

04/05/2023 - 08:38 przez porozynskil

04/05/2023 - 08:37 przez porozynskil