Historia zmian dla POSTANOWIENIE Nr 31/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY 1 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Osie na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wersja Operations
26/05/2023 - 13:15 przez porozynskil

Bieżąca wersja
26/05/2023 - 13:08 przez porozynskil

26/05/2023 - 13:08 przez porozynskil

04/05/2023 - 14:37 przez porozynskil