Komisja Rewizyjna

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

KADENCJA 2018-2023

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  14 maja 2020 r. o godz. 15.00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:

  • ocena planów finansowych jednostek  tj.: S.P. w Brzezinach, S.P. w Wierzchach, S.P.  w Osiu,  Przedszkola Publicznego w Osiu  oraz S.P.Z.O.Z Gminnej Przychodni w Osiu (sprawozdanie przychodni stanowi załącznik do otrzymanego przez Państwa w kwietniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osie za 2019 r.),
  • ocena realizacji zadań inwestycyjnych oraz procedur przetargowych,
  • rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2019 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,
  • przygotowanie i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Osie.

P r z e w o d n i c z ą c y
Komisji Rewizyjnej

Mariusz Deinowski

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  19 lutego 2019 r. o godz. 17:30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:

  • powołanie Przewodniczącego i Zastępcy przewodniczącego komisji,
  • przygotowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
Ostatnia aktualizacja
22/03/2021
Liczba wyświetleń

176

Autor
admin