Komisja Rewizyjna

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

KADENCJA 2018-2023

OGŁOSZENIE

 

       Uprzejmie informuję, że w dniu  27 kwietnia 2023 r. o godz. 15.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:
- ocena sprawozdań finansowych jednostek tj.: Szkoła Podstawowa w Wierzchach, Szkoła Podstawowa w Osiu ze Szkołą Filialną w Brzezinach oraz Przedszkole Publiczne w Osiu,
- kontrola procedur przetargowych,
-kontrola rozliczeń stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z dotacji otrzymanych w 2022 r.

                                                                                                                               Przewodniczący
                                                                                                                             Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                            Mariusz Deinowski

 

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  27 grudnia 2022 r. o godz. 15.45  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie analiza projektu budżetu gminy na rok 2023.

                                                                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                                                                       Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                                        Mariusz Deinowski

 

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  3 czerwca 2022 r. o godz. 13.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:
- rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2021 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,
- przygotowanie i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Osie. 

                                                                                                                                                         Przewodniczący
                                                                                                                                                       Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                                        Mariusz Deinowski

 

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  18 maja 2022 r. o godz. 15.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:
- ocena sprawozdań finansowych jednostek  tj.: Szkoła Podstawowa w Wierzchach, Szkoła Podstawowa w Osiu ze Szkołą Filialną w Brzezinach oraz Przedszkole Publiczne w Osiu,
- kontrola procedur przetargowych,
-kontrola rozliczeń stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z dotacji otrzymanych w 2021 r.
 

                                                                                                                                                        Przewodniczący
                                                                                                                                                       Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                                        Mariusz Deinowski

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  27 grudnia 2021 r. o godz. 17.00  w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie analiza projektu budżetu gminy na rok 2022 i przyjęcie planu pracy komisji na 2022 r.
 

                                                                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                                                                       Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                                        Mariusz Deinowski

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  17 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:

-    rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2020 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,
-   przygotowanie i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Osie.

                                                                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                                                                            Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                                               Mariusz Deinowski

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  17 maja 2021 r. o godz. 15.30  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:
- ocena sprawozdań finansowych jednostek  tj.: Szkoła Podstawowa w Brzezinach, Szkoła Podstawowa w Wierzchach, Szkoła Podstawowa w Osiu, Przedszkole Publiczne w Osiu oraz  S.P.Z.O.Z Gminna Przychodnia w Osiu,
- kontrola procedur przetargowych,
- ocena realizacji programów społecznych dot. przekazanych dotacji LZS-Grom Osie, Bractwa Czarnej Wody, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie, Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

                                                                                                                                                         Przewodniczący
                                                                                                                                                       Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                                        Mariusz Deinowski

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  14 maja 2020 r. o godz. 15.00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:

  • ocena planów finansowych jednostek  tj.: S.P. w Brzezinach, S.P. w Wierzchach, S.P.  w Osiu,  Przedszkola Publicznego w Osiu  oraz S.P.Z.O.Z Gminnej Przychodni w Osiu (sprawozdanie przychodni stanowi załącznik do otrzymanego przez Państwa w kwietniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osie za 2019 r.),
  • ocena realizacji zadań inwestycyjnych oraz procedur przetargowych,
  • rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2019 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,
  • przygotowanie i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Osie.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Mariusz Deinowski

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  19 lutego 2019 r. o godz. 17:30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:

  • powołanie Przewodniczącego i Zastępcy przewodniczącego komisji,
  • przygotowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
Ostatnia aktualizacja
19/04/2023
Liczba wyświetleń

176

Autor
admin