ZARZĄDZENIE NR 354/23 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 14 marca 2023 r.

Kategoria

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2023 r.


       Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) i art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) oraz § 16 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/271/22 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2022 r. zarządzam, co następuje:

 

Ostatnia aktualizacja
14/03/2023
Autor
trokaj
Liczba wyświetleń

26

The website encountered an unexpected error. Please try again later.