ZARZĄDZENIE Nr 309/22 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 22 września 2022 r.

Kategoria

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    Na podstawie art. 41 ust. 3  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i  2469 oraz z 2022 r. poz. 24, 218 i 1700) zarządza się, co następuje:

 

Ostatnia aktualizacja
22/09/2022
Autor
trokaj
Liczba wyświetleń

26