ZARZĄDZENIE NR 308/22 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 19 września 2022 r

Kategoria

w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2023 rok     

          Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) oraz  na  podstawie uchwały Nr XXXI/249/22 Rady Gminy Osie z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osie zarządzam, co następuje:

 

Ostatnia aktualizacja
20/09/2022
Autor
trokaj
Liczba wyświetleń

48