Zarządzenie Nr 283/22 Wójta Gminy Osie z dnia 21 czerwca 2022 r.

Kategoria

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Osie”.

    Na podstawie art. 53 – 56 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp zarządza się co następuje :

 

 

Ostatnia aktualizacja
21/06/2022
Autor
trokaj