ZARZĄDZENIE NR 281/22 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 9 czerwca 2022 r.

Kategoria

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Osie                   i  będącego w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) i §5 ust. 3 uchwały nr V/48/19 Rady Gminy Osie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3595) zarządzam co następuje:

 

Ostatnia aktualizacja
09/06/2022
Autor
trokaj