Zarządzenie Nr 277/22 Wójta Gminy Osie z dnia 11 maja 2022 r.

Kategoria

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Remont drogi gminnej  w miejscowości Osie – ulica Boczna” .


      Na podstawie art. 53 – 56 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp zarządza się co następuje :

 

Ostatnia aktualizacja
12/05/2022
Autor
trokaj