ZARZĄDZENIE NR 219/21 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych zakupionych w ramach projektu "pl.ID - Polska ID karta"

Kategoria

Zarządzenie Nr 219/21
Wójta Gminy Osie

z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
zakupionych w ramach projektu "pl.ID - Polska ID karta"

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) zarządzam, co następuje:

 

Do pobrania:

Ostatnia aktualizacja
13/10/2021
Autor
trokaj