ZARZĄDZENIE NR 218/21 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu na ulicy Jodłowej w Osiu

Kategoria

ZARZĄDZENIE NR 218/21

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu na ulicy Jodłowej w Osiu

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, 1595) w związku z art. 10 ust 7 i 10a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz.450, 463, 694, 720) §2 ust. 2, §3 ust. 1a pkt 3 i 4, §6 ust. 1 oraz §8 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 7 Rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) zarządzam, co następuje:

Do pobrania:

Ostatnia aktualizacja
13/10/2021
Autor
trokaj