ZARZĄDZENIE NR 16/24 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 28 czerwca 2024 r.

Kategoria

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) i art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) oraz § 16 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XLII/322/23 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2023 r. zarządzam, co następuje:

Ostatnia aktualizacja
05/07/2024
Autor
nowaka
Liczba wyświetleń

24