ZARZĄDZENIE Nr 456/24 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 10 kwietnia 2024 r.

Kategoria

w  sprawie wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie gminy Osie


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 4 ust. 2  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz § 1  uchwały nr XXII/176/21 Rady Gminy Osie z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. poz. 3943) zarządza się, co następuje:

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
11/04/2024
Autor
nowaka
Liczba wyświetleń

43