ZARZĄDZENIE NR 434/24 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 6 lutego 2024 r.

Kategoria

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2024 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz w związku z S 13 ust. 1 Uchwały Nr XLI/317/23 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2024 rok, zarządza się co następuje:

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
06/02/2024
Autor
nowaka
Liczba wyświetleń

32