ZARZĄDZENIE NR 414/23 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 15 listopada 2023 r.

Kategoria

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Osie na rok 2024 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata
2024 - 2028

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:  

 

Ostatnia aktualizacja
16/11/2023
Autor
nowaka
Liczba wyświetleń

30