ZARZĄDZENIE NR 400/23 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 15 września 2023 r.

Kategoria

w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2024 rok     

                Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407 i 1641) oraz  na  podstawie uchwały Nr XXXI/249/22 Rady Gminy Osie z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osie zarządzam, co następuje:

Ostatnia aktualizacja
15/09/2023
Autor
nowaka
Liczba wyświetleń

52