Interpelacje

ROK 2022
=====================================================

30 SIERPNIA 2022 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater zwrócił się z wnioskiem o naprawę nawierzchni ul. Cmentarnej w Łążku na odcinku od cmentarza w kierunku miejscowości Zazdrość.

Radny Pan Włodzimierz Powierża wnioskował o:
- postawienie przystanku na żądanie PKS koło budynku dworca PKP w Osiu
- ogławianie drzew od skrzyżowania drogi powiatowej w kierunku Żur Elektrowni.

Radny Pan Michał Recki wnioskował o usunięcie wszystkich drzew, zakrzaczeń, starych pni i kamieni znajdujących się na poboczu drogi powiatowej Osie – Stara Rzeka oraz o poszerzenie poboczy.
 

30 CZERWCA 2022 r.

Pan Roman Waśkowski wnioskował o:
1)    udrożnienie i oczyszczenie kanalika odprowadzającego wodę z ulicy Tucholskiej w Tleniu na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Bydgoskiej.
2)    podcięcie  5 drzew przy ul. Tucholskiej w Tleniu, których gałęzie zasłaniają lampy uliczne.
 

31 MARCA 2022 r.

Radny Krzysztof Różyński wnioskował o wymianę ławek na kąpielisku w Grzybku.
Radna Hanna Rink wnioskowała o:
 - przeprowadzenie zabiegów konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzew wzdłuż ulicy wybudowanie pod Starogard,
- zlecenie przeglądu i dokonanie napraw uszkodzonych urządzeń na placach zabaw na terenie sołectwa Osie (głównie przy ul. Polnej)
Radny Jacek Bocian prosił o naprawę ulicy Targowej w Osiu.
 

1 LUTEGO 2022 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski wnioskował o udrożnienie przepustu odprowadzającego wodę ze skrzyżowania dróg powiatowych w Tleniu oraz o naprawę wyrwy powstałej na jezdni w w/w miejscu.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Kater wnioskował o:
1)     zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu   w sprawie udrożnienia przepustów pod chodnikiem przy drodze Łążek-Szarłata oraz przy moście w Łążku,
2)    poproszenie o informację zwrotną od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu w sprawie wniosku o wydanie nakazu rozbiórki rozpadającego się budynku  w Łążku przy ulicy Kościelnej 4.
 

 

 

ROK 2021
=====================================================

28 GRUDNIA 2021 r.

Radny Pan Daniel Siewert zwrócił się z prośbą o ustawienie progu zwalniającego w miejscowości Wierzchy przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1029c.

30 LISTOPADA 2021 r.

Radna Hanna Rink zwróciła się z wnioskiem o wybudowanie chodnika od miejsca skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Boczna i Starogardzka w Osiu w kierunku ulicy wyb. pod Nowe do miejsca skrzyżowania z drogą prowadzącą do strzelnicy myśliwskiej.

Radna Ewa Czerwińska zwróciła się z prośbą o wykonanie zabiegu pielęgnacji 13 drzew (lip)   w miejscowości Miedzno, polegającym na wycięciu suchych i złamanych gałęzi.

 Radna Mariola Antoszewska zwróciła się z wnioskiem o zaklejenie dziur na drodze gminnej  na skrzyżowaniu dróg na Brzeziny-Miedzno.
 

15 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Radny Pan Włodzimierz Powierża zwrócił się z prośbą, o zamontowanie progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Wałkowiska.

Radny Pan Daniel Siewert wnioskował o ustawienie lustra w miejscowości Wierzchy przy wyjeździe z drogi podporządkowanej w kierunku remizy strażackiej.
 

31 SIERPNIA 2021 r.

Radny Pan Wojciech Kater- wnioskował o wykonanie oznakowania poziomego "podwójnej linii" na ulicy Dworcowej w Osiu od posterunku Policji do końca terenu zabudowanego w kierunku Brzezin, w celu ograniczenia możliwości wyprzedzania przez pojazdy.

26 LIPCA 2021 r.

Radny Pan Dawid Warzyński - wnioskował o korektę progu zwalniającego na ulicy Młyńskiej w Osiu, ponieważ podczas ulewnych deszczy zalewane są garaże.

Radna Pani Mariola Antoszewska:
1)    wnioskowała o obcięcie i usunięcie gałęzi drzew rosnących przy drodze rolniczej Brzeziny-Jaszcz. Zadrzewienie drogi uniemożliwia przejazd z wysokim sprzętem rolniczym.
2)    prosiła o naprawę ścieżki rowerowej (zaklejenie dziury) Miedzno-Osie.


Radny Pan Mariusz Deinowski – wnioskował o uwzględnienie w planach finansowych gminy kosztów pokrycia kostką brukową  na ulicy Gwarnej w Osiu -dojazdu do działki 29/9 wraz z odprowadzeniem wody. Według mieszkańców tej ulicy od tal podczas ulewnego deszczu i roztopów tworzą się kałuże i błoto uniemożliwiające przejście.

26 MAJA 2021 r.

Radny Pan Jacek Bocian – wnioskował o wycięcie trawy i chwastów przy chodniku przy ulicy Szkolnej oraz na  tzw. „osiedlu leśnym” w Osiu.

Radna Pani Mariola Antoszewska – zwróciła się do Urzędu Gminy Osie o usunięcie zakrzewienia  oraz drzewa liściastego na działce nr 108 położonej w Brzezinach.

Radny Pan Dawid Warzyński – w imieniu pracujących rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola    i oddziału przedszkolnego w S.P. w Osiu, prosił o zapewnienie opieki przedszkolnej przez cały okres wakacyjny.

Radny Pan Włodzimierz Powierża – wnioskował o wyrównanie i utwardzenie drogi przy posesji  nr 18, 20 i 22 w Żurze.

16 MARCA 2021 r.

Radny Pan Jacek Bocian – wnioskował o:

- wymianę słupa energetycznego niskiego napięcia na ulicy Szkolnej w Osiu między budynkiem nr 5 a Szkołą Podstawową. Słup jest uszkodzony, przełamany, widoczne są pręty zbrojeniowe i grozi przewróceniem.

- zainstalowanie w miejscu dostępnym i odpowiednio oznaczonym (Rynek w Osiu) defibrylatora AED. 

Radny Pan Włodzimierz Powierża – wnioskował o zamontowanie lamp oświetleniowych na drodze w Żurzę od domu Państwa S. do skrzyżowania z drogą powiatową.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski – prosił, aby przed rozpoczęciem sezonu turystycznego usunąć dwa uschnięte drzewa rosnące przy placu zabaw na skwerze A.Hoffmanna w Tleniu.

27 STYCZNIA 2021 r.

Radna Pani Mariola Antoszewska – wnioskowała o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg  w Świeciu w sprawie postawienia znaku informującego o kierunku jazdy do miejscowości Miedzno-Osie; przy drodze powiatowej Wałkowiska-Jeżewo na wysokości zjazdu na drogę gminną w kierunku Miedzna-Osia za Brzezinami i przed pensjonatem Borowa Dolina.

Ostatnia aktualizacja
26/09/2022
Autor
wisniewskam
Liczba wyświetleń

49