Informacja Wójta Gminy Osie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac i księgowości budżetowej

Kategoria

INFORMACJA
WÓJTA   GMINY   OSIE


o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I.   Nazwa i adres jednostki:    Urząd Gminy Osie, 86 – 150 Osie, ul. Dworcowa 6

II.
Stanowisko urzędnicze: ds. płac i księgowości budżetowej


III.
W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:


Pani  Monika Włoch zam. Laskowice

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.


Pani Monika Włoch spełniała wszystkie kryteria  określone w ogłoszeniu o naborze.
O wyborze kandydatki zadecydowało spełnienie wymogów formalnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną konieczną na ww. stanowisku. Komisja oceniła najwyżej posiadane przez kandydatkę predyspozycje, wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe rokujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. płac i księgowości budżetowej. Kandydatka również spełniła wymagania dodatkowe, które w ocenie komisji pozwolą na optymalne wykonywanie zadań.

Osie, dnia 25 maja 2023 r.                                             

                                                                                                                        Wójt Gminy Osie

                                                                                                                       (-) Michał Grabski

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
25/05/2023
Autor
trokaj
Liczba wyświetleń

165