Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2022 - aktualizacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 - aktualizacja. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Osie przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym
Ostatnia aktualizacja
11/05/2022
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

28