Uprzejmie informuję, że w dniu 29 września 2022 r.  o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy  Osie.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 września 2022 r.  o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2022 rok;

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2022-2026;

7.  Wolne wnioski i dyskusja

8. Zakończenie obrad sesji.

                  

                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy                                                    

                                                                                                                                         (-) Roman Waśkowski  

Ostatnia aktualizacja
26/09/2022
Autor
baczkowskam
Liczba wyświetleń

15