Historia zmian dla Terminy zebrań wyborczych sołtysów i członków rady sołeckiej.

Wersja Operations
23/03/2023 - 13:26 przez porozynskil

Bieżąca wersja
20/02/2023 - 14:54 przez porozynskil

20/02/2023 - 14:53 przez porozynskil