Nowe numery działek ewidencyjnych w Gminie Osie

"Starostwo Powiatowe w Świeciu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że od dnia 4 listopada 2022r. zgodnie z par. 44 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, na obszarze całego powiatu świeckiego, identyfikator działki ewidencyjnej nie zawiera już oznaczenia arkusza mapy ewidencyjnej. W wyniku eliminacji arkuszy map z identyfikatora działki ewidencyjnej, niektórym działkom ewidencyjnym został nadany nowy numer. Szczegółowy wykaz działek ewidencyjnych (wg. podziału na Gminy), których numeracja uległa zmianie, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Podstawa prawna: par. 44 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1781 ze zm.)." W załączeniu wykaz działek podlegających zmianie dla Gminy Osie:
Ostatnia aktualizacja
08/12/2022
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

390