Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego 06.2022 r.

Kategoria

Osie, dnia 10 czerwca 2022 r.

OGŁOSZENIE
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie
na realizację zadania publicznego

„Wypoczynek dzieci i młodzieży.”

W dniu 9 czerwca 2022 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) pod tytułem:


„Wakacje na wsi – zajęcia sportowe, edukacyjne i integracyjne dla dzieci ze wsi Pruskie”


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza się ofertę:

1.    W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl w zakładce konkursy

2.    Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie
 
3.    Na stronie internetowej www.osie.pl

 

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) każdy może w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

    

     Wójt Gminy Osie

                                                                                                                        (-) Michał Grabski

Ostatnia aktualizacja
10/06/2022
Autor
trokaj