Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych powstałych na terenie gminy Osie w 2021 roku.

zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6 , 86-150 Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.9.2020.ZP
wartość: Powyżej progów określonych w art.11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 grudnia 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)