Rodo

Obowiązek i klauzule

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Wójt Gminy Osie – Michał Grabski.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - p. Agnieszkę Kujawa, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@osie.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć w załącznikach poniżej.

Ostatnia aktualizacja
19/03/2024
Liczba wyświetleń

113

Autor
admin