Załatw sprawę

Wnioski do pobrania

Obywatele Ukrainy, którzy w związku z konfliktem na Ukrainie po 24 lutego 2022 roku uciekli przed wojną i wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

Poniżej znajdą Państwo wzór wniosku, który należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy.

   Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

URZĄD STANU CYWILNEGO / EWIDENCJA LUDNOŚCI /pokój nr 1

OŚWIATA /pokój nr 5

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA /pokój nr 6

PODATKI I OPŁATY LOKALNE /Pokój nr 12

Podatek od nieruchomości:

Formularze Informacji dla osób fizycznych:

Formularze Informacji dla osób prawnych:

Podatek rolny:

Formularze Informacji dla osób fizycznych:

Formularze Informacji dla osób prawnych:

Podatek leśny:

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

Formularze Informacji dla osób fizycznych:

Formularze Informacji dla osób prawnych:

Podatek od środków transportowych:

Opłata od posiadania psów:

Opłata miejscowa:

Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych

 

 

ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, BUDOWNICTWO, GOSPODARKA KOMUNALNA /Pokój nr 13

Ostatnia aktualizacja
16/02/2024
Liczba wyświetleń

2085

Autor
admin