Komisja Gospodarcza

Posiedzenia Komisji Gospodarczej

KADENCJA 2024-2029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

     Uprzejmie informuję, że w dniu  17 czerwca 2024 r. o godz. 15.30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się posiedzenie  Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie:
1)    powołanie Przewodniczącego i Zastępcy przewodniczącego Komisji Gospodarczej,
2)    przygotowanie planu pracy komisji na 2024 rok,
3)    analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.
 

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                          (-) Dawid Warzyński

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KADENCJA 2018-2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

 Uprzejmie informuję, że w dniu  25 kwietnia 2024 r. o godz. 15.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Gospodarczej.

Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                                            Przewodniczący                                                   Przewodniczący

                                                                        Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej 

                                                                              /Dawid Warzyński/                                              /Jacek Bocian/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

 Uprzejmie informuję, że w dniu  25 marca 2024 r. o godz. 15.30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Gospodarczej.

Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                                            Przewodniczący                                                   Przewodniczący

                                                                        Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej 

                                                                              /Dawid Warzyński/                                              /Jacek Bocian/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  13 marca 2024 r. o godz. 14.00  odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie  Komisji Społecznej i Gospodarczej.
Komisje dokonają wyjazdu do Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu.
 

                                                                           Przewodniczący                                                   Przewodniczący

                                                                        Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej 

                                                                              /Dawid Warzyński/                                              /Jacek Bocian/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

 Uprzejmie informuję, że w dniu  26 lutego 2024 r. o godz. 16.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Gospodarczej.

Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                                            Przewodniczący                                                   Przewodniczący

                                                                        Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej 

                                                                              /Dawid Warzyński/                                              /Jacek Bocian/

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

 

       Uprzejmie informuję, że w dniu  29 stycznia 2024 r. o godz. 18.00  odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie:
1)    funkcjonowanie  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni  w Osiu,  w zakresie poziomu świadczonych usług medycznych,                                                                              
2)    spotkanie  z przedstawicielami Ochotniczej  Straży Pożarnej z terenu gminy Osie. 

                                                                            Przewodniczący                                                   Przewodniczący

                                                                        Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej 

                                                                              /Dawid Warzyński/                                              /Jacek Bocian/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  27 grudnia 2023 r. o godz. 15.30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Gospodarczej.

Tematem posiedzenia będzie:

- analiza projektu budżetu gminy na rok 2024,
- analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                                            Przewodniczący                                                   Przewodniczący

                                                                        Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej 

                                                                              /Dawid Warzyński/                                              /Jacek Bocian/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  17 listopada 2023 r. o godz. 17.15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                                                       Komisji Gospodarczej

                                                                                                                                         (-) Dawid Warzyński

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

      Uprzejmie informuję, że w dniu  20 października 2023 r. o godz. 16:00 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Społecznej  i Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie omówienie wstępnej koncepcji projektowej Centrum Inicjatyw Społecznych w Osiu.

                                            Przewodniczący                                                   Przewodniczący
                                        Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej

                                               
                                               /Dawid Warzyński/                                            /Jacek Bocian/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

      Uprzejmie informuję, że w dniu  11 września 2023 r. o godz. 16:00  w sali  nr 3 Urzędu Gminy Osie odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej  i Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                            Przewodniczący                                                   Przewodniczący
                                        Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej

                                               
                                               /Dawid Warzyński/                                            /Jacek Bocian/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  2 sierpnia 2023 r. o godz. 16.30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Społecznej i Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie sprawozdania z działalności minnego Zakładu Komunalnego w Osiu.

                                              Przewodniczący                                                   Przewodniczący
                                        Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej

                                               
                                               /Dawid Warzyński/                                            /Jacek Bocian/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  04 lipca 2023 r. o godz. 16.00  odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie  Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie stan przygotowania Gminy Osie do sezonu turystycznego.

                                              Przewodniczący                                                   Przewodniczący
                                        Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej

                                               
                                               /Dawid Warzyński/                                            /Jacek Bocian/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

     Uprzejmie informuję, że w dniu  19 czerwca 2023 r. o godz. 15.30 sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie

                                              Przewodniczący                                                   Przewodniczący
                                        Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej

                                               
                                               /Dawid Warzyński/                                            /Jacek Bocian/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  23 maja 2023 r. o godz. 16.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                                                       Komisji Gospodarczej

                                                                                                                                         (-) Dawid Warzyński

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  26 kwietnia 2023 r. o godz. 16.30 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie przegląd bieżących inwestycji.

                                                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                                                       Komisji Gospodarczej

                                                                                                                                         (-) Dawid Warzyński

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  30 marca 2023 r. o godz. 14.40  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie

                                              Przewodniczący                                                   Przewodniczący
                                        Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej

                                               
                                           /Dawid Warzyński/                                            /Jacek Bocian/
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, że w dniu  28 lutego 2023 r. o godz. 1500  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Gospodarczej.

Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                                                        Przewodniczący                                                   Przewodniczący

                                                                                     Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej 

                                                                              /Dawid Warzyński/                                              /Jacek Bocian/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, że w dniu  27 grudnia 2022 r. o godz. 1600  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Gospodarczej.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. analiza projektu budżetu gminy na rok 2023,
  2. analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                                                        Przewodniczący                                                   Przewodniczący

                                                                                     Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej 

                                                                              /Dawid Warzyński/                                              /Jacek Bocian/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  20 grudnia 2022 r. o godz. 15.30  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu  odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej  i Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie


                                              Przewodniczący                                                   Przewodniczący
                                        Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej

                                               
                                  
               /Dawid Warzyński/                                            /Jacek Bocian/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  15 listopada 2022 r. o godz. 18.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                                                                                                                     Przewodniczący
                                                                                                                                                 Komisji Gospodarczej

                                                                                                                                                   (-) Dawid Warzyński

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  29 sierpnia 2022 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

 

                                                                                                                                                     Przewodniczący
                                                                                                                                                 Komisji Gospodarczej

                                                                                                                                                   (-) Dawid Warzyński

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informujemy, że w dniu  6 lipca 2022 r. o godz. 16.00  odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej, którego celem będzie objazd po zrealizowanych w danym roku inwestycjach w gminie Osie.
Prosimy o zebranie się przed budynkiem Urzędu Gminy Osie.


         
           P r z e w o d n i c z ą c y                                                                               Przewodniczący 
            Komisji Gospodarczej                                                                                Komisji Społecznej

             (-) Dawid Warzyński                                                                                  (-) Jacek Bocian                            
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  28 czerwca 2022 r. o godz. 18.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                                                                                                                     Przewodniczący
                                                                                                                                                 Komisji Gospodarczej

                                                                                                                                                   (-) Dawid Warzyński

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

 

       Uprzejmie informuję, że w dniu  09 czerwca 2022 r. o godz. 16.00  w Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Tleniu odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie  Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie zapoznanie się z obiektami należącymi do mienia komunalnego gminy oraz analiza części materiałów przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.
 

                                                                                               Przewodniczący                                               Przewodniczący
                                                                                            Komisji Gospodarczej                                        Komisji Społecznej

                                                                                              (-) Dawid Warzyński                                          (-) Jacek Bocian

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  30 marca 2022 r. o godz. 16.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu  odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


                                                                                                 Przewodniczący                                               Przewodniczący
                                                                                            Komisji Gospodarczej                                        Komisji Społecznej

                                                                                              (-) Dawid Warzyński                                          (-) Jacek Bocian

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, że w dniu  1 marca 2022 r. o godz. 16.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu  odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


                                                                                                 Przewodniczący                                               Przewodniczący
                                                                                            Komisji Gospodarczej                                      Komisji Społecznej

                                                                                              (-) Dawid Warzyński                                          (-) Jacek Bocian

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  31 stycznia 2022 r. o godz. 16.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu  odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.
 

                                                                                                 Przewodniczący                                               Przewodniczący
                                                                                            Komisji Gospodarczej                                      Komisji Społecznej

                                                                                              (-) Dawid Warzyński                                          (-) Jacek Bocian

                                             -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  27 grudnia 2021 r. o godz. 14.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu  (na piętrze) odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie:
- analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie,
- sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Osiu z bieżącej działalności na terenie Gminy Osie.

                                                                                                 Przewodniczący                                               Przewodniczący
                                                                                            Komisji Gospodarczej                                      Komisji Społecznej

                                                                                              (-) Dawid Warzyński                                          (-) Jacek Bocian

 

 

OGŁOSZENIE

           Uprzejmie informuję, że w dniu  29 listopada 2021 r. o godz. 14.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu  odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                                                                 Komisji Gospodarczej

                                                                                                                                                   (-) Dawid Warzyński

 

OGŁOSZENIE


Uprzejmie informuję, że w dniu  12 października 2021 r. o godz. 16.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu  odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej.  Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                                                                 Komisji Gospodarczej

                                                                                                                                                   (-) Dawid Warzyński

 

OGŁOSZENIE

      Uprzejmie informuję, że w dniu  30 sierpnia 2021 r. o godz. 16.00  w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej.  Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                              Przewodniczący                                                   Przewodniczący

                                        Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej
                                               

                                        /Dawid Warzyński/                                                      /Jacek Bocian/

 

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  23 lipca 2021 r. o godz. 14.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu (na piętrze) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

 

Przewodniczący
Komisji Gospodarczej

Dawid Warzyński


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


Przewodniczący
Komisji Gospodarczej

Dawid Warzyński

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

Przewodniczący
Komisji Gospodarczej

Dawid Warzyński

Przewodniczący
Komisji Społecznej

Jacek Bocian

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 17.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


Przewodniczący
Komisji Gospodarczej

Dawid Warzyński

Ostatnia aktualizacja
11/06/2024
Liczba wyświetleń

187

Autor
admin