Historia zmian dla POSTANOWIENIE Nr 74/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY 1 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Osie na stale obwody glosowania

Wersja Operations
26/05/2023 - 13:14 przez porozynskil

Bieżąca wersja