Informacja

Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w 2021 r. Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) Wójt Gminy Osie informuje, że w 2021 roku do Urzędu Gminy Osie nie wpłynęło żadne wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących czynności z zakresu działalności lobbingowej.
Ostatnia aktualizacja
21/02/2022
Liczba wyświetleń

107

Autor
porozynskil