Kategoria

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2022 r.


         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i poz. 583), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270, z 2022 r. poz. 583 i poz. 655) i art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584 i poz. 683) oraz § 14 pkt 2 Uchwały Nr XXVI/200/21 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2021 r. zarządzam, co następuje:

 

Ostatnia aktualizacja
05/05/2022
Data opublikowania
05/05/2022
Autor
trokaj

Source URL: https://bip.osie.pl/aktualnosc/zarzadzenia/746-zarzadzenie-nr-27622-wojta-gminy-osie-z-dnia-27-kwietnia-2022-r