ZARZĄDZE0NIE Nr 18/24 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 10 lipca 2024 r.

Kategoria

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 oraz art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935 i poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730) w związku z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730 oraz  Dz. U. z 2023 r. poz. 1672)  zarządzam, co następuje:

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
10/07/2024
Autor
nowaka
Liczba wyświetleń

18