ZARZĄDZENIE NR 415/23 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 15 listopada 2023 r.

Kategoria

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) i art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) oraz § 16 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/271/22 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2022 r. zarządzam, co następuje:

Ostatnia aktualizacja
17/11/2023
Autor
nowaka
Liczba wyświetleń

21