Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2023 rok

Kategoria

Ostatnia aktualizacja
17/04/2024
Autor
trokaj
Liczba wyświetleń

8