Kategoria

Obwieszczenie z dnia 11.09.2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku w sprawie udzielenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Wda w km 35+270, pobór wód rzeki Wda i korzystanie z wód do celów energetycznych, na potrzeby elektrowni wodnej Żur.
Ostatnia aktualizacja
18/09/2023
Data opublikowania
18/09/2023
Autor
porozynskil

Source URL: https://bip.osie.pl/aktualnosc/obwieszczenia/1132-obwieszczenie-z-dnia-11092023-r-dyrektora-regionalnego-zarzadu