Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Fundację "Kolory" na realizację zadania publicznego 07.2024 r.

Kategoria

Osie, dnia 2 lipca 2024 r.

OGŁOSZENIE
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez
Fundację „Kolory” na realizację zadania publicznego

„Upowszechnianie kultury, rozwijanie amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrona dóbr kultury i tradycji.”

W dniu 1 lipca 2024 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Kolory” na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) pod tytułem:


„Organizacja II Festiwalu Bórfest - Promocja Muzyki Autorskiej i Rozwój Edukacji Muzycznej w gminie Osie.”


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza się ofertę:

1.    W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl w zakładce konkursy

2.    Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie
 
3.    Na stronie internetowej www.osie.pl

 

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) każdy może w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

                                                                                      Wójt Gminy Osie

                                                                                     (-) Michał Grabski

Ostatnia aktualizacja
02/07/2024
Autor
trokaj
Liczba wyświetleń

21