ZARZĄDZENIE NR 197/21 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

Ostatnia aktualizacja
29/10/2021
Autor
trokaj