Dane podstawowe

Urząd Gminy Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

czynny w godzinach:

poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15Gmina Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

NIP: 559-11-30-747
REGON: 092351044

KONTO BANKOWE
Bank Spółdzielczy w Osiu Nr 06 8169 0006 0010 5431 2000 0010tel.(52)
33 29 591
tel.(52) 33 29 540
tel.(52)33 29 592
tel.(52)33 29 740
fax.
(52) 33 29 591

e-mail:  Sekretariat: sekretarz@osie.pl
e-mail:  Sekretarz: ug@osie.pl

Strona internetowa www    www.osie.pl


 Lp
 Nazwisko i Imię
  Stanowisko          
  Nr telefonu
1.
Jagła Beata   
Sekretarz
530702649
2.
Krupa Krystyna   
Kierownik USC i ds. ewidencji ludności
530702656
3.
Lejk Marek
Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
530702640
4.
Deręgowska Patrycja
ds. księgowości jednostki i rozliczania opłat za odpady komunalne
530702660
5.
Nowak Agnieszka   
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,kultury, sportu, turystyki  i sekretariatu
530702650
6.
Bączkowska
Magdalena
ds. działalności gospodarczej i rozwoju gminy, Inspektor ochrony danych
534657317
7.
Ostrowska Helena
ds. rozliczeń podatków
530702659
8.
Ostrowska Iwona   
ds. zarządzania kryzysowego i obronności, Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych
530702668
9.
Pawlak Anna
ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych
530702669
10.
Puchowski Mateusz
ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki wodnej
530702653
11.
Sękowska Kamila   
ds. gospodarki odpadami i drogownictwa
530702645
12.
Sitkiewicz Andrzej
Skarbnik, Kierownik Referatu Finansów i Rachunkowości
530702652
13.
Słomska Ewa   
Kierownik Referatu Organizacyjnego
534644062
14.
Stosik- Adrych Lidia
ds. księgowości budżetowej
530702658
15.
Suchomska Gabriela
ds. księgowości płac i rozliczeń ZUS
530702663
16.
Wesołowska Agnieszka
ds. wymiaru podatków
531037587
17.
Wiśniewska Michalina
ds. obsługi rady gminy i oświaty, zastępca kierownika USC
530702667
18.
Tysarczyk Justyna
ds. ochrony przyrody i środowiska
530702661INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW pobierz>>> (240kB) pdfW celu ułatwienia załatwiania s praw w Urzędzie Gminy Osie osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i realizując równocześnie ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Wójt Gminy Osie informuje, iż istnieje możliwość załatwiania spraw z pomocą tłumacza języka migowego.

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy:

- zgłosić zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego na co najmniej 3 dni robocze przed terminem planowanej przybyciu do Urzędzie ( z wyłączeniem sytuacji nagłych).

- wskazać metodę komunikowania się oraz rodzaj lub tematykę załatwianej sprawy.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

1. Wypełnić wniosek o pomoc tłumacza języka migowego i:

a) dostarczyć go osobiście lub drogą pocztową do siedziby Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

b) przesłać go faxem na nr tel. 52 33 29 591;

c) przesłać go e-mailem na adres: sekretarz@osie.pl .

2. Zgłosić telefonicznie (za pośrednictwem osoby trzeciej, posiadającej sprawność komunikowania się) na nr: 52 33 29 540, 52 33 29592 lub 52 33 29 740;

3. Za pośrednictwem innej upoważnionej osoby fizycznej.

Pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie jest bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

metryczka


Wytworzył: Dominik Ziółkowski (17 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (17 lutego 2005, 14:29:26)

Ostatnia zmiana: Ewa Słomska (5 lutego 2020, 14:50:57)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 35269