Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

Na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Osie

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy nieograniczony
nr sprawy: Nr 203/17
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 1 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1579 ) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie wpłynęła żadna oferta do wyznaczonego terminu ich składania.  Załącznik do zarządzenia Nr 203/17


Sprzedający:

Gmina Osie
Z siedzibą: ul Dworcowa 6, 86-150 Osie
Woj. Kujawsko-Pomorskie
Tel. Fax 52 3329540

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO
 
Wójt Gminy Osie ogłasza ofertowy nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Osie

1.    Przedmiot sprzedaży

Samochód specjalny pożarniczy marki Żuk A 16 B, rok produkcji 1983, nr identyfikacyjny 380707, jako środek trwale nieczynny, wycofany z użytkowania.

Dane techniczne pojazdu
Samochód specjalny pożarniczy marki Żuk A 16 B
- rok produkcji 1983
- nr identyfikacyjny 380707,
- pojemność skokowa silnika 2120 cm3
- masa całkowita 2100 kg
- nr rejestracyjny BYB 121 K

2.    Miejsce i termin, w którym można oglądać samochód wystawiony do sprzedaży:

Pojazd można oglądać na posesji Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Brzeziny po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny ze sprzedającym.

Osoba do kontaktu Pan Mirosław Nagórski, tel. 607647066

3.    Cena wywoławcza

- cena wywoławcza 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), netto.

4.    Wymagania, jakim powinna spełniać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1.    Imię i nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
2.    Oferowaną cenę w PLN zapisaną cyfrowo i słownie,
3.    Podpisane oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i treścią projektu umowy i nie wnosi do niej żadnych uwag.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu

Oferent umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według wzoru: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie z dopiskiem „Przetarg na Samochód specjalny pożarniczy marki Żuk  A 16 B” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.


1.    Termin, miejsce złożenia oferty i przeprowadzenia przetargu oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.

Termin składania ofert do 01.12.2017 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 01.12.2017 r. godz. 10:15

Okres związania ofertą wynosi 30 dni
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, pokój nr 10
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, pokój nr 3

2.    Termin zawarcia umowy sprzedaży.

•    Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze oferty najkorzystniejszej;
•    Kupujący jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy – zgodnie z załączonym wzorem umowy sprzedaży;
•     Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane po wpłaceniu przez Kupującego całkowitej ceny nabycia - zgodnie z załączonym wzorem umowy sprzedaży.

3.    Organizatorowi przetargu przysługuje prawo prowadzenia negocjacji uzupełniających oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Do pobrania:

1. Ogłoszenie o przetargu: Pobierz>>> (217kB) pdf
2. Formularz ofertowy: Pobierz>>> (260kB) pdf
3. Projekt umowy: Pobierz>>> (142kB) pdf


Odpowiada za treść: Andrzej Sitkiewicz
Opublikował: Kamila Sękowska (15 listopada 2017, 09:50:32)

Ostatnia zmiana: Kamila Sękowska (7 grudnia 2017, 08:42:28)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 128

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij