ZARZĄDZENIE Nr 8/24 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 7 czerwca 2024 r.

Kategoria

zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Osie i  będącego w użytkowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) i § 5 ust. 3 uchwały nr V/48/19 Rady Gminy Osie z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3595) zarządzam co następuje:

 

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
11/06/2024
Autor
nowaka
Liczba wyświetleń

10