Uchwała Nr 7/I/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Osie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r.

Ostatnia aktualizacja
02/09/2022
Autor
trokaj
Liczba wyświetleń

14